Mig8 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của người chơi một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Chính sách bảo mật Mig8
Chính sách bảo mật Mig8

Thu thập thông tin

Mig8 thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và thông tin tài chính.

Sử dụng thông tin

Mig8 sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp dịch vụ cá cược và giải trí cho bạn.
 • Xác minh danh tính và tuổi của bạn.
 • Xử lý thanh toán và giao dịch của bạn.
 • Liên hệ với bạn về các ưu đãi và khuyến mãi.
 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ tính toàn vẹn của các trò chơi của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Mig8 chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi:

 • Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ.
 • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin theo luật pháp hoặc quy định.

Bảo mật thông tin

Mig8 sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu.
 • Bảo mật tường lửa.
 • Quyền truy cập hạn chế vào thông tin.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn.